O nás

Společnost Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. již přes 25 let důsledně prokazuje svůj závazek k hluboce zakořeněným tradicím rybářského řemesla jeho hodnotám a principům prostřednictvím poctivého a čestného podnikání a uvádí firemní hodnoty do praxe tím, že vede ostatní k úctě k vykonané práci.

Jsme hrdi na to, že máme tu čest navázat na historickou tradici a pokračovat v podnikání pod značkou Štičí líheň se sídlem v Táboře, která se svým založením v roce 1947 řadí k nejstarším rybářským společnostem v České republice.

Každý z našich zaměstnanců denně činí rozhodnutí, která mohou mít finanční, lidské, společenské nebo etické důsledky. Je tedy nutné, aby každý, kdo je smluvně vázán ke společnosti Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. a vystupuje a jedná jejím jménem chápal, že je nezbytné klást důraz na osobní odpovědnost, především pak odpovědnost za sebe sama, to znamená jednat čestně a dodržoval nejvyšší etické standardy. Jako její zaměstnanec přebírá zodpovědnost za své kroky a rozhodnutí. Dobrá pověst společnosti byla svěřena každému z nás.

Proto máme na paměti, že společnost Štičí líheň ESOX je vizitkou nás všech a je hodnocena podle našich činů.

Mgr.Ing. Oldřich Pecha
majitel společnosti
Štičí líheň ESOX, spol. s r.o.